Menu

+381 (0) 22 712 957

zurbanizams@gmail.com

Парцелације и препарцелације

ПочетнаДокументаПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈАПарцелације и препарцелације
ПочетнаДокументаПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈАПарцелације и препарцелације

Парцелације и препарцелације
 ПИП Бач Биогас

PARCIPREPARC BAC BIOGAS

ПИП Вашариште

PARCIPREPARC VASARISTE

 Парцелација гранични прелаз Сот

PARCELACIJAGRANICNIPRELAZSOT

Парцелација бензинска пумпа Рума

PARCELACIJA BENINSKARUMA

Парцелација МРС Ердевик

PARCELACIJA MRSERDEVIK

 Парцелација МРС Јамена

PARCELACIJA MRSJAMENAПрепарцелација "Big Bull" Бачинци

PREPARCELACIJA BIGBULL


Препарцелација Дом Здравља Шид

PREPARCELACIJA DOMZDRAVLJA

Препарцелација плажа Босут

PREPARCELACIJA PLAZABOSUT

Препарцелација Сремски Храст Моровић

PREPARCELACIJA SREMSKIHRAST