Menu

+381 (0) 22 712 957

zurbanizams@gmail.com

Урбанистички пројекти

ПочетнаДокументаПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈАУрбанистички пројекти
ПочетнаДокументаПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈАУрбанистички пројекти

Урбанистички пројекти

БГС Бач - ситуационо решење


situacionoresenje

БГС Бач - нивелација и регулација

nivelacija

Урбанистички пројекат за изградњу пословног објекта - трговине Идеа

idea

Допуна урбанистичког пројекта за изградњу фарме за узгој

dopunaprojekta

Урбанистички пројекат за изградњу аутобуске станице

autobuskastanica

Урбанистички пројекат за изградњу фарме за узгој живине

uzgojzivine

Ситуационо решење - композициони план приказ саобраћаја и партерно решење БИОГАС

biogassituacionoresenje

Нивелација и регулација - БИОГАС

biogasnivelacija

Урбанистички пројекат за урбанистичко архитектонску разраду локалитета планираног за производни погон

proizvodnipogon