Menu

+381 (0) 22 712 957

zurbanizams@gmail.com

Кадровска структура

ПочетнаО намаКадровска структура
ПочетнаО намаКадровска структура

Кадровска структура


ЈП „Завод за урбанизам“ Шид, укупно има 8 запослених са следећом структуром:

-       ДИРЕКТОР

-       4 ВСС (2 дипломирана инжењера архитектуре, 1 дипломирани инжењер грађевинарства, 1 дипломирани инжењер електротехнике)

-       3 ССС (архитектонски техничар, правни техничар, хемијски техничар)

ЈП „Завод за урбанизам“ Шид у свом власништву поседује пословни простор и опрему неопходу за израду урбанистичке и друге документације.