Menu

+381 (0) 22 712 957

zurbanizams@gmail.com

Озакоњење

ПочетнаУслугеОзакоњење
ПочетнаУслугеОзакоњење

Озакоњење
Закон о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, бр. 95/15) ступио је на снагу 27.11.2015.године и омогућава да се озаконе сви нелегални објекти који су завршени у грађевинском смислу и које је могуће евидентирати на сателитском приказу територије Србије који је сачињен средином 2015.године.

ЈП „Завод за урбанизам“ Шид је на основу уговора са општином Шид урадио попис и евидентирање незаконито изграђених објеката на територији Општине Шид.

У нашим просторијама оформили смо службу за озакоњење где можете добити информацију везану за конкретну локацију и објекат, односно да ли је објекат предмет озакоњења. Саветујемо Вам да дођете до нас и проверите статус ваших објеката информишете се о укупним трошковима озакоњења који обухватају израду извештаја и таксе за озакоњење.

Вршимо израду извештаја о затеченом стању објекта за потребе озакоњења објекта. Извештај, између осталог, садржи елаборат геодетских радова. Завод поседује сталан тим сарадника који израђују елаборате геодетских радова. Уколико желите да озаконите објекат код нас је могућа израда комплетне документације за озакоњење, а могућа је и само израда извештаја о затеченом стању објекта уколико инвеститор сам прибави елаборат геодетских радова.

Извештај о затеченом стању објекта се израђује за:

- oбјекте категорије А- стамбени објекти са једним и два стана, викендице, летњиковци

- објекте чија je бруто развијенa грађевинскa површинa објекта већа од 400 m²;

- објекте јавне намене;

- инжењерске објекте.

Оквиран приказ трошкова у поступку озакоњења објекта можете проверити овде.